2017-04-30 Dr. K. N. Padmakumar at Gangotri 2017

कुत्र – 2017 गङ्गोत्री-आवासीय-शिबिरम्।
विषयः – संस्कृत-भाषणम्।
वक्ता – संस्कृतभारत्याः सङ्घटनमन्त्री श्री. डाॅ. पद्मकुमारः।

Advertisements

2017-04-28 Dr. Venkata Ramana Murthy Upadrasta at Gangotri 2017

कुत्र – 2017 Gangotri Shibiram
विषयः – संस्कृत-भाषणम्।
वक्ता – संस्कृतभारत्याः (आन्द्रा-प्रान्त-मन्त्री) श्री. डाॅ. उपादृष्ट-वेङ्कट-रमण-मूर्तिः।

2017-01-07 udupi adhiveshana bhAShaNam – CKS

अखिलभारतसंस्कृतभारत्याधिवेशने कार्यकर्तृन् उद्दिश्य चमूकृष्णशास्त्रिणः भाषणम् ।
उदुपी-नगरम्, कर्णाटकराज्यम्, 7-Jan-2017 तमे ।

Shri. Chamu Krishna Shastry’s key note address @ the Samskrita Bharati National Conference-2017.